Prihlasenie do intranetu
 
Profil spolocnostiProdukciaMapaKontaktyPridajte sa k namAgrorama predajNakup obiliaNakup obilia
 

 

     
O Agrorama
Vizia a ciele
Manazment a predstavenstvo
 

O Agrorama s.r.o.

Spoločnosť AGRORAMA s.r.o. bola založená dňa 23.7.1997 a
patrila medzi stredne veľké firmy na trhu, vykonávajúce nielen
skladovanie obilnín a služby s tým spojené (čistenie, sušenie, rozbory..), ale aj predaj osív a chémie a v neposlednej rade aj výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre rôzne druhy hospodárskych zvierat (ošípané, hydina – morky, kurence, nosnice, bažanty, zajace)

V roku 2001-4 spoločnosť vykonala rozsiahlu rekonštrukciu a generálnu opravu strojno-technologického zariadenia v oblasti výroby kŕmnych zmesí a to v zmysle hesla spoločnosti "ZDRAVÉ KRMIVÁ, ZDRAVÉ ZVIERATÁ, ZDRAVÍ ĽUDIA" . V rámci tejto rekonštrukciej bol nainštalovaný nový riadiaci systém a nová granulačná linka BÜHLER, ktorej súčasťou je superhygienizér s tepelným štítom a skladovacích kapacít v zmysle platných noriem a predpisov.

V roku 2008 došlo k odpredaju našej spoločnosti a jej novým majiteľom sa stala spoločnosť Polnovakia Agrar spol. s r.o., ktorá sa zaoberá okrem iného aj chovom ošípaných, hydiny a pestovaním plodín. Zmenou majiteľa došlo k výraznému zvýšeniu produkcie KKZ až do takej miery, že sa naša  spoločnosť zaradila k najväčším výrobcom KKZ na území Slovenskej republiky.  Vzhľadom k tejto skutočnosti sme museli pristúpiť k ďalšej rekonštrukcii výrobne kŕmnych zmesí, ktorej výsledkom bolo zvýšenie výrobnej kapacity až na 50 ton hotových kompletných kŕmnych zmesí za hodinu . VV rámci tejto rekonštrukcie došlo ku kompletnej modernizácii výrobne a okrem iného aj k namontovaniu novej miešačky, šrotovníka a mikrolinky.

      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
   


Vízia a ciele

Spoločnosť Agrorama, s.r.o. chce patriť medzi popredné a inovatívne poľnohospodárske podniky na Slovensku so zameraním na výrobu vysokokvalitných produktov.
TOMUTO Cieľu sa podriadila činnosť celej našej spoločnosti výsledkom ktorej je rozhodnutie zaviesť systém kontroly ISO 22000. V rámci tohto systému je zabezpečené nielen kompletná spätná vystopovateľnosť všetkých vstupov potrebných na výrobu kompletných kŕmnych zmesí, ale aj kontrola možných rizík vyplývajúcich z výroby KKZ.

Na výrobu kvalitných produktov sú potrebné nie len kvalitné vstupy, ale aj zodpovední a spokojní pracovníci. Preto sa snažíme ponúknuť našim zamestnancom bezpečné, atraktívne a zaujímavé miesto na prácu a zabezpečiť vysokú úroveň spokojnosti zamestnancov a ich lojalitu. Zameriavame sa na to, aby naši zamestnanci mali neustále príležitosti rozvíjať svoje osobnostné i profesné zručnosti. Nesmieme však zabudnúť ani na prostredie a okolie v ktorom pôsobíme, preto so všetkou vážnosťou rešpektujeme miestne prostredie a zodpovedáme za to, že naša spoločnosť dodržiava miestnu legislatívu, zákony Európskej Únie i lokálne tradície. Okrem iného sa zameriavame na dodržiavanie ekologických a etických podmienok pri práci so výrobe potravinárskych produktov a v poľnohospodárstve všeobecne.

      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
   


Manažment a predstavenstvo

Generálny riaditeľ
      • Ulrik Biel Hansen

Riaditeľ spoločnosti
      • Martin Sedlák


   

 

 

Profil spolocnostiProdukciaMapaKontaktyPridajte sa k namAgrorama predajNakup obilia
E-mail